Projecten

Martinu, Bohuslav Martinů: The epic of Gilgamesh

Dit project loopt van 30 november 2019 tot en met 25 januari 2020.

Omschrijving:
Dit grote koorwerk staat centraal in een grootschalig en tweedelig project dat op initiatief van Brabant Koor, in samenwerking met Fontys AME/AMPA en Philharmonie zuidnederland, zal worden uitgevoerd.

Als opmaat naar het hoofdconcert in januari 2020 vindt er in november 2019 een educatief event plaats waarin een muzikale reflectie op het originele koorwerk centraal staat. Het event is een platform voor o.a. basisschool- en middelbare scholieren en voor conservatoriumstudenten, waarbij wordt samengewerkt met een componist, musicus, artist of performer. Tijdens het event ligt de nadruk op educatie, co-creatie en het aangaan van mondiale verbindingen. Met deze reflectie op het originele koorwerk kijkt Brabant Koor over de eigen vocale grenzen heen en creëert het kansen voor (muziek)onderwijs en jonge makers. Even belangrijk is de bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van zowel amateur- als professionele koorzangers. Bovendien betrekt Brabant Koor enerzijds Fontys AME- en AMPA-studenten en anderzijds basis- en middelbare scholieren bij de muzikale en maatschappelijke thema's van deze concertreeks.

Bij het tweede deel van dit project staat het grote koorwerk zelf op het programma. Samen met een verteller en solisten wordt het werk tweemaal uitgevoerd met p hilharmonie zuidnederland o.l.v. Louis Buskens. Het koor wordt geformeerd door studenten van Fontys Conservatorium en zangers van Brabant Koor.

HET OUDSTE VERHAAL TER WERELD
Het oudst bekende literaire verhaal in de geschiedenis is het Gilgamesj-epos, geschreven in het Akkadisch, een al duizenden jaren geleden uitgestorven taal. Het is een prachtig verhaal over de zoektocht naar onsterfelijkheid. In de loop van het verhaal verandert Gilgamesj van een veeleisende tiran in iemand die bang is voor de dood, en samen met zijn door de goden gezonden vriend Enkidu vervolgens op zoek gaat naar onsterfelijkheid, om uiteindelijk terug te komen in zijn rijk als iemand die de dood accepteert en trots is op wat hij in dit leven heeft bereikt.

Dirigent: Louis Buskens

Repetities
Zaterdag 30 november 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 7 december 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 14 december 2019, 10.00-17.00 uur, Cenakel Tilburg
Zondag 15 december 2019, 11.00-17.00 uur, Pleitzaal/Babel Den Bosch


Zaterdag 11 januari 2020, 10.00-17.00, uur, Pleitzaal/Babel Den Bosch
Zaterdag 18 januari 2020, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zondag 19 januari 2020, 11.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch


Orkestrepetitie
Dinsdag 21 januari 2020, 19.00-22.00 uur, Muziekgebouw Eindhoven

Generale repetitie
Donderdag 23 januari 2020, generale doorloop, in de middag.

Concert
Donderdag 23 januari 2020, avondconcert, Concertzaal Tilburg
Vrijdag 24 januari 2020, avondconcert, Muziekgebouw Eindhoven

Uiterste aanmelddatum:
01 augustus 2019

Aanmelden niet meer mogelijk

Beethoven, Negende symfonie op 4 mei

Dit project loopt van 28 april 2020 tot en met 04 mei 2020.

Omschrijving:
Samen met Symfonie Orkest Nijmegen o.l.v. Frans-Aert Burghgraef zullen we het grote Beethoven 9 gaan uitvoeren.
Het concert zal plaatsvinden in De Vereeniging te Nijmegen.

Uit Wikipedia:
"De negende" is welhaast zijn eigennaam, maar het werk wordt ook de Koorsymfonie genoemd. De oorspronkelijke Duitse titel die de componist aan zijn schepping meegaf, biedt een aardige impressie van zijn ambitie en pretentie: "Sinfonie mit Schlusschor über Schillers Ode An die Freude für großes Orchester, 4 Solo und 4 Chorstimmen componiert und seiner Majestät dem König von Preußen Friedrich Wilhelm III in tiefster Ehrfurcht zugeeignet von Ludwig van Beethoven, 125 tes Werk". Het is een symfonie met koorfinale op Schillers ode An die Freude voor groot orkest, vier solisten en vier koorstemmen, gecomponeerd en aan zijne Majesteit de koning van Pruisen Frederik Willem III opgedragen door Ludwig van Beethoven, opus 125. Het handschrift, het origineel, van de negende symfonie bevindt zich in de Staatsbibliothek zu Berlin. Men kan dit handschrift online bekijken op een website van deze bibliotheek.

Het werk kenmerkt zich door de grote dynamiek, de krachtige gevoelsuitingen in nauwelijks waarneembaar kleine stiltes en in overweldigend grote gebaren. De romantische muziek weerspiegelt al het lijden van de kunstenaar, zijn woedendste wanhoop maar ook zijn dromen, dankbaarheid en durf. De genoemde vier solisten hebben de partijen van sopraan, alt, tenor en bariton. De koren zijn sopraan, alt, tenor en bas. Beethoven programmeerde de muziek voor de koren op een nieuwe manier, alsof het muziekinstrumenten waren.

De negende symfonie was de laatste die Beethoven voltooide.

Dirigent: Frans-Aert Burghgraef

Repetities
28 april 2020 - 19.00 tot 22.00 - Babel Den Bosch
30 april 2020 - 19.00 tot 22.00 - Babel Den Bosch

Orkestrepetitie
02 mei 2020 - 10.00 tot 13.30 - Orkestruimte in Berg en Dal

Generale repetitie
04 mei 2020 - 18.00 voorrepetitie - Nijmegen

Concert
04 mei 2020 - 20.30 De Vereeniging Nijmegen

Uiterste aanmelddatum:
01 februari 2020

Meld je nu aanAanmelden
1 2 3
© 2020 Brabant Koor       |  Disclaimer |  Privacy Statement