Projecten

Alfred Momotenko-Levitsky: На Страстной (Na Strastnoy) – Rachmaninov: Vespers

Dit project loopt van 28 september 2019 tot en met 10 november 2019.

Omschrijving:
In het kader van November Music 2019

Uit een recensie, door: Frits van der Waa, 27 november 2017

“De Russische, al jaren in Nederland wonende Alfred Momotenko-Levitsky kreeg van de Zaterdagmatinee de opdracht een 'companionpiece' voor de Vespers te schrijven. De 47-jarige componist koos hiervoor een groot gedicht van Boris Pasternak, 'Na Strastnoy' ofwel In de Stille Week. Hierin gaan de rouw en de vertroosting van de viering van Christus' dood en herrijzenis gepaard met de suggestie van wreedheden en verbittering, zoals zo dikwijls in de Russische literatuur, tussen de regels door.

Hoewel het nieuwe werk met een lengte van ruim een kwartier aandoet als een David, hier ingeklemd tussen de in tweeën gekliefde Goliath van Rachmaninov, is het een waardig tegenstuk. Momotenko put uit hetzelfde koorklankenarsenaal, dat hij echter verrijkt en oprekt, bijvoorbeeld tot het grote, diffuse stapelakkoord waarmee Na Strastnoy begint. De teksten worden veelal door afzonderlijke stemmen voorgedragen, gesteund door een woelig bed van gonzende harmonieën. Buiten een enkel glissando, sisklanken en soms een prangende dissonant kent het stuk geen opmerkelijke moderniteiten.

De muziek ontvouwt zich rustig maar gevarieerd en bereikt tweemaal een vlammend kookpunt. Tegen het slot dreigt versnippering, maar bronzen klanken en melodieus geneurie in de bassen brengen het werk, onder de verzorgde directie van de Let Sigvards Klara, tot een vredig einde”.

Dirigent: Louis Buskens

Repetities
Zaterdag 28 september 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 5 oktober 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zondag 6 oktober 2019, 11.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 19 oktober 2019, 10.00-17.00 uur, Cenakel Tilburg
Zondag 20 oktober 2019, 11.00-17.00 uur, Podium Azijnfabriek Den Bosch
Zaterdag 2 november 2019, 10.00-17.00 uur, Cenakel Tilburg
Zondag 3 november 2019, 11.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch

Generale repetitie
Vrijdag 8 november 2019, 19.00-22.00 uur, Jheronimus Bosch Art Center Den Bosch

Concert
Zaterdag 9 november 2019, 20.45-21.45 uur, Jheronimus Bosch Art Center Den Bosch

Uiterste aanmelddatum:
01 juli 2019

Aanmelden niet meer mogelijk

Martinu, Bohuslav Martinů: The epic of Gilgamesh

Dit project loopt van 30 november 2019 tot en met 25 januari 2020.

Omschrijving:
Dit grote koorwerk staat centraal in een grootschalig en tweedelig project dat op initiatief van Brabant Koor, in samenwerking met Fontys AME/AMPA en Philharmonie zuidnederland, zal worden uitgevoerd.

Als opmaat naar het hoofdconcert in januari 2020 vindt er in november 2019 een educatief event plaats waarin een muzikale reflectie op het originele koorwerk centraal staat. Het event is een platform voor o.a. basisschool- en middelbare scholieren en voor conservatoriumstudenten, waarbij wordt samengewerkt met een componist, musicus, artist of performer. Tijdens het event ligt de nadruk op educatie, co-creatie en het aangaan van mondiale verbindingen. Met deze reflectie op het originele koorwerk kijkt Brabant Koor over de eigen vocale grenzen heen en creëert het kansen voor (muziek)onderwijs en jonge makers. Even belangrijk is de bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van zowel amateur- als professionele koorzangers. Bovendien betrekt Brabant Koor enerzijds Fontys AME- en AMPA-studenten en anderzijds basis- en middelbare scholieren bij de muzikale en maatschappelijke thema's van deze concertreeks.

Bij het tweede deel van dit project staat het grote koorwerk zelf op het programma. Samen met een verteller en solisten wordt het werk tweemaal uitgevoerd met p hilharmonie zuidnederland o.l.v. Louis Buskens. Het koor wordt geformeerd door studenten van Fontys Conservatorium en zangers van Brabant Koor.

HET OUDSTE VERHAAL TER WERELD
Het oudst bekende literaire verhaal in de geschiedenis is het Gilgamesj-epos, geschreven in het Akkadisch, een al duizenden jaren geleden uitgestorven taal. Het is een prachtig verhaal over de zoektocht naar onsterfelijkheid. In de loop van het verhaal verandert Gilgamesj van een veeleisende tiran in iemand die bang is voor de dood, en samen met zijn door de goden gezonden vriend Enkidu vervolgens op zoek gaat naar onsterfelijkheid, om uiteindelijk terug te komen in zijn rijk als iemand die de dood accepteert en trots is op wat hij in dit leven heeft bereikt.

Dirigent: Louis Buskens

Repetities
Zaterdag 30 november 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 7 december 2019, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zaterdag 14 december 2019, 10.00-17.00 uur, Cenakel Tilburg
Zondag 15 december 2019, 11.00-17.00 uur, Pleitzaal/Babel Den Bosch


Zaterdag 11 januari 2020, 10.00-17.00, uur, Pleitzaal/Babel Den Bosch
Zaterdag 18 januari 2020, 10.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch
Zondag 19 januari 2020, 11.00-17.00 uur, Sint Janslyceum Den Bosch


Orkestrepetitie
Dinsdag 21 januari 2020, 19.00-22.00 uur, Muziekgebouw Eindhoven

Generale repetitie
Donderdag 23 januari 2020, generale doorloop, in de middag.

Concert
Donderdag 23 januari 2020, avondconcert, Concertzaal Tilburg
Vrijdag 24 januari 2020, avondconcert, Muziekgebouw Eindhoven

Uiterste aanmelddatum:
01 augustus 2019

Aanmelden niet meer mogelijk

1
© 2019 Brabant Koor       |  Disclaimer |  Privacy Statement